BEGRENSET LIVSTIDSGARANTI 25ÅR

Go Import sine PVC/vinyl gjerder er produsert med et høyt innhold av TiO2 (10 deler pr. 100 deler) samt UV-inhibitorer med 100% rent (ikke gjenvunnet) PVC for mange års vedlikeholdsfri holdbarhet.

Det garanteres at våre gjerder ikke vil gulne, flasse, råtne, blæres, sprekke, korrodere eller kunne utsettes for insektangrep, grunnet defekter i materiale, produksjon eller eksponering for sjøluft (saltsprøyt).

De påmonterte toppene på stolper og stakitt omfattes ikke av den begrensede livstidgarantien. Dette fordi disse vinyl-delene ikke fremstilles ved ekstrudering slik som de øvrige komponentene.

Dersom noen deler av gjerder ikke skulle fungere som et resultat evt. feil ved produktene, garanteres det at disse deler blir erstattet med nytt. Det erstattes ikke for montering/ demontering.

Go Import garanteres ikke mot feil, eller skader påført produktene som skyldes feilaktig installasjon, håndtering og/eller lagring, svikt eller endringer i grunnen eller struktur hvor produktene er installert/montert, mangler eller feil ved grunn- eller struktur, utilsiktet skade eller uaktsomhet, likeledes for brann, ekstrem vind, vann (flom), lynnedslag eller andre natur-katastrofer, feilaktig eller mangel på rimelig eller nødvendig pleie av produktene, samt ved å utsette produktene for skadelige kjemikaler eller sur nedbør, samt misfarging grunnet luftforurensninger.